Varlık Performans Yönetimi

Varlık yoğun şirketlerin başarısı (elektrik üretim, iletim, dağıtım, maden, ulaşım vb) kritik varlıklarının başarısına bağlıdır. Bu varlıkların emreamadeliği kritik önem taşır. Varlıkları sürekli çalışır durumda tutmak ve onlardan her seferinde beklenen faydayı sağlamak için bir takım maliyetler oluşur (Satınalma, İşletme, Bakım). Varlık Yönetiminin temel amacı da varlıkları optimum maliyet ile sürekli olarak çalışır durumda tutmaktır.

Kamu ya da özel sektör olsun, varlıkların fiziksel, mali, insan ya da “soyut” olup olmamasına bakılmaksızın, paydaşların beklentilerini karşılamak ve ürün/hizmet değerini en yükseğe çıkarmak için iyi bir varlık yönetimi stratejisi oluşturulmalıdır. Varlık Yönetimi, varlıkların ve varlık sistemlerinin koordine edilmiş ve optimize edilmiş planlaması, varlık seçimi, edinimi / geliştirilmesi, kullanımı, bakımı ve nihai bertarafı veya yenilenmesini içerir. Varlık yönetiminin entegrasyonu ve optimizasyonu ile ilgili analizler, 1990’lardan beri, önemli iş süreçlerini, uyum faaliyetlerini ve sistem entegrasyon özelliklerini belirleyerek günümüze kadar çok önemli performans yararları sağlamıştır.

Varlık Yönetiminin Faydaları:

Riske dayalı, yaşam döngüsü oluşturulmuş varlık yönetiminin somut sonuçları dünyada artan bir şekilde kanıtlanmıştır.

Bunlar;

 • Süreçlerin, kaynakların ve işlemlerin uyumlu ve sağlıklı bir şekilde çalışması.
 • Neyin ve ne zaman yapıldığının şeffaf bir şekilde denetlenebilmesinin sağlanması.
 • Bilgiye dayalı ve tutarlı kararlar vermek için veri ve bilgilerin daha iyi anlaşılması ve kullanılması.
 • Geliştirilmiş planlama.
 • Tutarlı, öncelikli ve denetlenebilir risk yönetimi.
 • Yetkinlik geliştirme de dahil mevcut girişimlerin uyumlaştırılması ve koordinasyonu.
 • Liderlik, iletişim ve disiplinler arası ekip çalışması da dahil olmak üzere işgücünün artan değer katılımı.

Varlık Yönetimi ISO 55000 ile standart altına alınmıştır. ISO 55000 seri olarak 3 standarttan oluşur. Bunlar;

 • ISO 55000, varlık yönetimi konusuna ve standart terim ve tanımlara genel bir bakış sağlar.
 • ISO 55001, varlık yönetimi için entegre, etkin bir yönetim sistemi için şartname şartnamesidir.
 • ISO 55002, böyle bir yönetim sisteminin uygulanması için rehberlik etmektedir.

Varlığın tüm yaşam döngüsüne bakıldığında işletme ve bakım en uzun evredir ve maliyetlerin çoğu bu fazda oluşur.
Dolayısıyla bu fazı optimize etmek en büyük geri dönüşü sağlar. Varlık Performans Yönetimi de bu fazı adresler.

Varlık Performans Yönetimine Yönelik ABB çözümü: Asset Health Center

ABB; enerji, Kamu hizmetleri ve madencilikte, tesis seviyesinden, bölgesel ağ seviyesine ve küresel geniş operasyonlara kadar dünyanın en varlık yoğun endüstrilerine, lider yazılımlar ve derin alan uzmanlığı sunmaktadır.

Asset Health Center ile değerli varlıklarınızı canlı ve offline bilgiler ile anlık ve geçmişe yönelik analizlerle takip edebilir, trend analizleri oluşturabilir, kestirimci ve öncelikli bakım planları oluşturabilir ve satınalmadan kullanımdan çıkarmaya kadar bütün varlık yaşam döngüsünü yönetebilirsiniz.

Asset Health Center faydaları:

 • Artan Varlık Güvenirliği: Potansiyel olarak risk teşkil eden ve bozulma riski bulunan varlıkların önceden belirlenmesi sağlanır. Böylece beklenmeyen arızaların azaltılması ile bu arızaların sebep olabileceği her türlü maddi ve güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılması sağlanır.
 • Varlık Görünürlüğü: Değerli varlıklarınızın son durumları hakkında bilgi sahibi olup, varlıklarınıza sürekli olarak ulaşarak bilgi alışverişi yapılması sağlanır.
 • Koşul bazlı bakım ile maliyetlerin azaltılması: Varlıklarınızın performans durumlarına göre kestirimci bakım yapılması ve ya bakımların önceliklendirilmesi sağlanır.
 • Sağlıklı bakım ile ürün ömrünün uzaması ve ilk alım maliyetlerinin azalması: Bakıma ihtiyacı olan varlıklarınızın bakımlarını önceliklendirerek daha sağlıklı bir operasyon ve ürün yönetimi yapılması sağlanır.
 • Uyumluluk ve raporlamaların hızla yapılabilmesi: Varlıklarınızın listesine ve durumlarına hızlı bir şekilde ulaşarak rapor ve çıktılara en hızlı şekilde ulaşmanız sağlanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *