LoRaWAN-Uydu Çözümlerimiz / LoRaWAN-Satellite Solutions

LoRaWAN-Uydu çözümlerimizle erişilemeyen sahalarınızda da yanınızdayız! Track your devices and systems in remote locations of earth with our LoRaWAN-Satellite solutions!

Nesnelerin İnterneti (IoT), isminden de anlaşılacağı gibi İnternet erişimine ihtiyaç duyar. Günümüzde birçok cihaz kentsel ölçekteki GSM(Mobil) ağlara kolayca erişebilse de birçok iş-sektör uygulaması Uydu İnternet erişiminin sağladığı kırsal ve ulaşımı zor bölgelerde de erişime ihtiyaç duymaktadır. LoRaWAN ve Uydu Haberleşmesini birlikte kullanarak erişimi zor sahalarınızdan hızlı ve kolayca veri toplayabilir ve işinizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

Erişilebilir Uzak Varlıklar

Uzak ve fiziksel olarak erişilmesi zor sahalarınızdaki varlıklarınızı takip etmek sadece tek bir erişim modeli ile mümkün olmayabilir.
Uydu İnternet erişimi olmadan bu sahalardan veri almak mümkün değildir. Ortalama bir kullanıcı olarak mobil ağlar kullanılabilir olacaktır, ancak Dünya’nın birçok yerinde hala erişim problemleri yaşanmaktadır.

Artan Mobil Erişim

Mobil ağlar dünyanın birçok yerinde kesintiye uğruyor ve uydu teknolojisi, bu şekilde varlıkların izlenmesi için kullanılan bağlı cihazlar için doğru bir şekilde işlev görmesi ve iletmek üzere tasarladıkları verileri aktarmaya devam ediyor.

Yüksek Güvenirlik ve Hız

Uydu teknolojisi, IoT cihazları ve hizmetleri için yalnızca arazi tabanlı ağlardan daha fazla güvenilirlik sağlar. Her zaman bağlantı gerektiren uygulamalar için, uydu entegrasyonu şarttır. Benzer şekilde, geliştiricilerin ve hizmetlerini kullanan kişiler için de hız giderek önem kazanmaktadır.

Kullanım Alanları
GSM olmayan veya pahalı olan alanlarda;

 • Enerji hatlarının takibi,
 • Soğuk zincir takibi
 • Taşıma hatlarının takibi
 • Araç ve personel takibi,
 • Ormancılık ve tarım faliyetlerinin takibi
 • Güvenlik ve emniyet uygulamaları,
 • Wi-Fi

Bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin! (E-posta için tıklayınız)

The Internet of Things (IoT) relies on the Internet as its name. While many devices may use mobile networks, which are terrestrial-based, business-centric applications often need the greater reach and reliability offered by the satellite technology. Using LoRaWAN and Satellite Communications together, you can quickly and easily collect data from your hard-to-reach areas and make your business more efficient.

Connected Remote Assets

Monitoring assets, communicating with remote facilities and managing unmanned, remote sites can all be done through the power of connected technology. Without satellite technology, none of this would be possible.To the average observer, terrestrial mobile networks appear sufficient to cover this need, but this is not the case in all areas of the world.

Improved Mobile Connectivity

Mobile networks break down in many parts of the world, and satellite technology is necessary for the connected devices used to track vehicles in this way to actually function properly and continue to convey the data they are designed to convey.

Improved Reliability and Speed

Satellite technology allows more reliability for IoT devices and services than land-based networks alone. For applications that demand always-on connectivity, satellite integration is essential. Similarly, speed is becoming increasingly important to IoT developers and the people who use their services.

Use Cases
In Remote sites without GSM coverage or expensive connection costs;

 • Energy tracking,
 • Cold Supply Chain tracking,
 • Transmission Lines tracking,
 • Vehicle and Personnel tracking,
 • Agriculture and Forests tracking,
 • Security applications,
 • Wi-Fi

For more information, please get in contact with us! (Click Here for Mail)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *