Kontrolmatik – Türkerler Alaşehir JES-2 Otomasyon ve SCADA Sistemi

Türkerler Alaşehir Jes-2 24MW gücünde Türkiye’nin 16.büyük jeotermal enerji santralidir. Kontrolmatik bu santralde jeotermal kaynağın üretim kuyularından türbine kadar geçen aşamalarının otomasyon sistemi ile kontrolü ve scada sistemi ile takibi üzerine çalışma yapmıştır.

MÜŞTERİ PROFİLİ

Türkerler Türkiye’nin önde gelen firmalarındandır. Enerji sektörü bünyesinde Rüzgar, Jeotermal, Hidroelektrik, doğalgaz çevrim santralleri bulunmaktadır.

HEDEF

Elektrik enerji üretimi için kullanılan yakıtlardan ziyade jeotermal su kaynağı üretim kuyularından alınıp otomatik olarak istenen basınç ve debi değerinde buhar olarak türbine verilmesine kadar ki tüm süreçlerinin kontrolü ve takibi hedeflenmiştir. Ayrıca çevrim sonunda kullanılan kaynağın reenjeksiyon sistemi vasıtasıyla tekrar yeraltına gönderilmesi ve iç ve dış ihtiyaç için kullanılan enerji bilgilerinin takibi ve enerji ekipman kontrollerini yapmayı hedeflemiştir.

SONUÇLAR

Üretim kuyu prosesler,reenjeksiyon sistem prosesi,reenjeksiyon kuyularına ait değerlerin takibi,enerji bilgilerinin takibi ve ekipmanların kontrolü her birime ait lokal kontrol panoları vasıtasıyla sağlanıp,bu panolar merkez DCS-Scada sistemiyle fiber üzerinden haberleştirilmiştir.

KONTROLMATİK’İN KATKISI

Bu sistemin merkezinde 2 adet redundant DCS CPU ve bu CPU’ların ilgili noktalarla haberleşmesini sağlayan 2 adet redundant haberleşme kartları bulunmaktadır.1 tane kart diğer 2 cpu ile redundant çalışmaktadır. Aynı zamanda SCADA sistemi de 2 adet server pc ile redundant yapıya sahiptir. Bu sayede kontrol merkezinin lokal kontrol panoları ile irtibatının kesilme olasılığı minimize edilmiş olur.

Santralde 4 adet üretim kuyusu ekipmanları istenen proses değerlerine göre tam otomatik şekilde kontrol edilmektedir. Kuyu prosesinin başlaması ve sonlandırılması da kuyuların zarar görmemesi için kuyu başı vanalarının otomatik reaksiyonları ile olmaktadır.1 adet Reenjeksiyon sisteminde bulunan 5 adet 1 MW’ lık pompalar istenen reenjeksiyon basıncını sağlayacak şekilde hem sıralı devreye girerek hem de set değerini ayarlayacak biçimde çalışmaktadır. Bunların yanında sistemde kullanılan kaynağın tekrar yeraltına gönderilmesi amacıyla 5 adet reenjeksiyon kuyusu, 1 adet kompresör binasından alınan değerlerin takibi yapılabilmektedir. Tüm ünitelerde enerji bilgilerinin takibi, kesici, ayrıcı vb. ekipmanların kontrolü ve izlemesi, aydınlatma panolarının scada tek hat sayfası üzerinden yapılabilmektedir.

Burada tüm sistem kontrol ve takibi merkez DCS’ten bağımsızdır.Özellikle otomatik senaryoların bulunduğu üretim kuyu prosesleri ve reenjeksiyon proses noktalarında bir şekilde fiber hatta sorun oluşması ,merkez ile bağlantısının kesilmesi durumlarında  her ünite lokal kontrolörleri sayesinde süreci devam ettirmekte ,sürecin takibi ve güvenliği amacı ile ilgili noktalarda pc paneller üzerinden izleme, gerekirse güvenli kontrolün sağlanmasına olanak tanımaktadır.

Daha fazlası için Kontrolmatik ile iletişime geçin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *